عفیفه خانومیعفیفه خانومی، تا این لحظه 6 سال و 1 ماه و 7 روز سن دارد
داداش علیداداش علی، تا این لحظه 3 سال و 6 ماه و 30 روز سن دارد
نی نی جوننی نی جون، تا این لحظه 4 ماه و 26 روز تو دل مامانشه

خاطرات عفیفه بانو

سلام.مامان یه فرشته پاک، که میخواد خاطرات دختر کوچولوش جاودانه بشه

۱۰۹۵روز...

دردانه ام ۱۰۹۵روز گذشت... پاهای کوچکت زمین خاکی مارالمس کرده است دستان لطافت طبیعتش را ومن هنوز سرشارم از لذت های باتو بودن... هنوز باورم نمیشود آن دخترک ظریف وکوچکی که روزی درآغوش من نهادند, حالا شده همدم تنهایی و همدرد دردهایم. بانوی قدکشیده ام روزهای باتوبودن چنان شیرین و زود گذشتند که من هنوز توشه کافی از روزهای کودکیت نگرفته ام . هرروز شیرین تر روزهای قبل زیباتر خانوم تر   وامروز که سومین برگ از بهار زندگیت ورق میخورد شده ای بانوی کوچک خانه امان مستقل و همدم من دیگر نیازی نیست که دستهایت رابشویم دندانهایت را مسواک یزنم لقمه در دهانت بگذارم امروز تو دیگر برای کارهایت محتاج دیگران نیستی تو امروز بر...
19 مرداد 1395
1